top of page

Pilotní výcvik ULLa

Průkaz pilota ultralehkých letadel opravňuje k pilotáži aerodynamicky řízených dvoumístných letadel do celkové vzletové hmotnosti 450 kg. Jedná se o nejdostupnější a nejčastěji absolvovaný kurz.

Požadavky na žáka

Věk minimálně 15 let, u osob mladších 18 let nutný souhlas zákonného zástupce.

Osvědčení o zdravotní způsobilosti od pověřeného lékaře.

Doporučujeme členství v LAA ČR

Průběh kurzu

Teoretická část

 • Přednáší se v učebně letecké školy na letišti v Miroslavi. Teorie je rozdělena do dvou částí. Po absolvování první části to znamená 21 hod začíná praktická část – létání.

 • Osnovami UL je předepsáno celkem 45 hodin výuky aerodynamiky a mechaniky letu, stavby a konstrukce SLZ (sportovní létající zařízení), postupy UL1, UL2, UL3, spojovací předpis, navigace, meteorologie, motory, vrtule a přístroje. Součástí teoretické přípravy je kurz radiooperatérů letadlových stanic.

   

Praktická část

 • Pro získání pilotní licence ULL je předepsaných minimálně 20 letových hodin. Létání se klasifikuje čtyřmi stupni. Při známce 1 a 2 pokračuje žák na další lekci, při známce 3 opakuje lekci znovu, a pokud se podaří dosáhnout stupně 4, je nutné vrátit se ve výcviku o jednu lekci zpět.

Ukončení kurzu a získání licence

 • Pro splnění základní osnovy celého kurzu, pokud je podle instruktora žák připraven, přistupuje ke složení závěrečných zkoušek. O vydání pilotního průkazu rozhoduje na základě výsledků teoretické a praktické zkoušky inspektor LAA ČR.

Důležité!

 • Podle výcvikové osnovy je nutno absolvovat minimálně 20 letových hodin. Jde však pouze o předepsané minimum, jehož absolvování automaticky neopravňuje k získání pilotního průkazu!

 • K závěrečným zkouškám nepustíme nikoho, kdo opravdu nebude umět létat.

Cena

 

 • EV 97 SL+  EUROSTAR                                    2 650 Kč         20hod    53 000 Kč

 • Instruktor nebo vlastní UL letoun                     500 Kč         20hod      8 000 Kč

 • Pro naše žáky nabízíme teoretickou výuku nad rámec výcviku, předletovou přípravu a konzultace zdarma. 

 • Pro zájemce nabízíme výcvik v Anglickém jazyce

 • K ceně výcviku je třeba započítat kurzovné pro krytí administrativních výloh v ceně 2 500 Kč bez DPH.

bottom of page